.

בדיוק בזמן Lyrics

הגעת בדיוק בזמן
רגע לפני שהתעייפתי
רגע לפני שטילטלוני הרוחות
תיעתעו החלומות בחיי
הגעת בדיוק בזמן
רגע לפני שהתעטפתי
רגע לפני שנפרמו חלומותי
שדהו מחלצותי

רגלי נצרבו בחול
נפשי עייפה מזחול
שהרוח תישא תפילה
שהלב שלך ישמע
שהיד שלך תיגע
בדיוק בזמן
הגעת בדיוק בזמן
רגע לפני שהשתגעתי
רגע לפני שסובבוני הגלים
שאכלוני הדגים, שנטרפתי

רגליי נצרבו בחול
נפשי עייפה מזחול
שהרוח תישא תפילה
שהלב שלך ישמע
שהיד שלך תיגע
בדיוק בזמן
הגעת בדיוק בזמן
רגע לפני שהתעייפתי
רגע לפני שלא היו לי פתרונות
שנעלמו העקרונות בחיי
Report lyrics