.

אמא מדברת לעצמה Lyrics

כל כך פוחד מהים
כל כך פוחד מהגשם
והדמעות שלך,
הנה זה מגיע
כל כך פוחד מעמודי חשמל
להישאר לבד ללא מכר
והדמעות שלך,
הנה זה מגיע

אמא מדברת לעצמה, מדברת לעצמה
צריך לקחת אחריות, כבר לא ילד
כבר לא ילד
אבל כל כך רוצה לישון
וזה בוקר יום ראשון
כל כך דואג מהזמן
הדאגות זזות מהלב לגוף
הדיכאון שלך,
והנה זה מגיע
חושך.....

אמא מדברת לעצמה, מדברת לעצמה
צריך לקחת אחריות, כבר לא ילד
אמא מדברת לעצמה, מדברת לעצמה
צריך לקחת אחריות, כבר לא ילד
אני לא ילד
אבל כל כך רוצה לישון,
וזה בוקר יום ראשון
מאיפה מתחילים, מאיפה מתחילים?
אני עוד לא מוכן..
עוד לא מוכן..
Report lyrics