.

שמש Lyrics

כשתעלה השמש יתגלה מסך האור
ניחוחות בשלל צבעים עושים אותי שיכור
בואי ונלך הביתה אנחנו לא קשורים לזה
אם זה לא יקרה הלילה זה לא יקרה בלאו הכי
עכשיו זה זמן ירח נתפזר לכוכבים
ממה אתה בורח? אתה פוחד היא שאלה אותי
בואי ונלך הביתה אנחנו לא קשורים לזה
אם זה לא יקרה הלילה זה לא יקרה בלאו הכי
מאוחרי השמש יש מקום שהוא רק שלך ושלי
ורוח של ערב מזכירה לי מי אני
בואי ונלך הביתה אנחנו לא קשורים לזה
אם זה לא יקרה הלילה זה לא יקרה בלאו הכי
Report lyrics