.

עד שבאת Lyrics

אחרי הכל אתה מת
אין זמן להתחרט
אין מקום להתחבא
אם אתה חי אז כבר תחיה
אין ממה לפחד
הרי האלוהים הוא גם אשם

עד שבאת, שבאת
והצלת אותי
איזה מזל שבאת
בדיוק שכבר עמדתי לוותר
אז את באת, שבאת
והצלת אותי
וכמה שטוב שבאת
בדיוק שכבר הרמתי את ידי
מה יש בה באמת
שכל כך מושך
וכמו פרפר לאש, אני עיוור
אולי עכשיו ואולי אחרי
שהכל יגמר נוכל להפגש נרצה להזכר
איך שבאת, שבאת
והצלת אותי
איזה מזל שבאת
בדיוק שכבר הרמתי את ידי
אז את באת, שבאת
והצלת אותי
וכמה טוב שבאת
בדיוק שכבר עמדתי לוותר
Report lyrics