.

אתם תשבו ואני אספר Lyrics

אתם תשבו ואני אספר
איך הכל היה כאן ים, איך חבר נשאר חבר
וככה כתף אל כתף
איך רצינו את זה כל כך שביקשנו רק לתת
איך יכולנו אז לדעת
לא יכולנו לנחש שזה מה שייצא
את יודעת ככה אני אוהב, את יודעת כמה שאני אוהב.

ואם תתאמץ תרגיש את הלב
מתרחב ואת הדם זורם
אם תמשיך לדבר בסוף תתנוון
הם לא יזכרו אותך, הם כבר לא זוכרים הרבה
איך יכולנו אז לדעת
לא יכולנו לנחש שזה מה שייצא
את יודעת ככה אני אוהב, את יודעת כמה שאני אוהב.

אתם תשבו ואני אספר
על דם ועל מוסר ומה שבינהם
הדם הזה לא יישפך
אם מכאן הכל יצא אז מכאן הכל ילך לעזאזל
איך יכולנו אז לדעת
לא יכולנו לנחש שזה מה שייצא
את יודעת ככה אני אוהב, את יודעת ככה אני אוהב
את יודעת ככה אני אוהב, את יודעת כמה שאני אוהב.
Report lyrics