.

שניים שניים Lyrics

הם רוקדים בתוך מקדש סמוע
עורי עורי אדומית
את האלה אשר סגורה בחדר
את האש, אש התמיד
בגופם רק עור ומים
מעונן אז אין שמיים

שניים שניים
הם רוקדים על סלע
ותלויים מעל האדמה
שניים שניים
מול חוקי הטבע
עם חליפות בהזמנה
הם שלובים בתוך מקדש במוע
שוטי שוטי בת גלים
את בת הים אשר קשורה למזח
את הניחוח המשלים

בגופם רק עור ומים
מעונן אז אין שמיים
שניים שניים
הם רוקדים על סלע
ותלויים מעל האדמה
שניים שניים
מול חוקי הטבע
עם חליפות בהזמנה
Report lyrics