.

קטורנה מסאלה Lyrics

קטורנה מסאלה
אביא לה אבן מאדמות ביתי
קטורנה מסאלה
וגם פרי מעץ התאנים
קטורנה מסאלה
אביא לה קטורת מפרחי יסמין
קטורנה מסאלה
ומנגינה מארץ רחוקה
מה לא נתתי והיא שלחה בי אש
אש לא הבאתי
מה אוכל לבקש
אהבה
קטורנה מסאלה
אביא לה חול ממקומות קדושים
קטורנה מסאלה
וגם בשמים, מיני בשמים אביא
קטורנה מסאלה
אביא לה נזם וששה צמידים
קוטרנה מסאלה
ומנגינה מארץ רחוקה

מה לא נתתי והיא שלחה בי אש
אש לא הבאתי
מה אוכל לבקש
אהבה
Report lyrics