.

מושיטה Lyrics

היא רוקדת יחפה
על רצפת פרקט חומה
מנסה לגעת לא נוגעת
לא רוצה ליפול
משלחת אש כתומה
על הים והחומה
מנסה לקטוף את האסור
בצעדי מחול
מושיטה יד קרה אל השמש
מושיטה כמו מושיטה
מושיטה כמו מושיטה
כמו ענף שיקמה
כמו ענף שיקמה
בגופה היא מגינה
על הים והדממה
מנסה לנטוע לא לנטוע
שמץ אמונה
מנשבת רוח ים
על פני נהרות הסלאמס
מנסה לקטוף את המותר
בגלימת כותנה

מושיטה יד קרה אל השמש
מושיטה כמו מושיטה
מושיטה כמו מושיטה
כמו ענף שיקמה
כמו ענף שיקמה
Report lyrics