.

כתם הפרי Lyrics

כתם הפרי הן חולמות בלבן
על סוד החיים ועל עץ התפוח
אבל בעיניה היא שונה מכולן
בגדיה עלים שעפים עם הרוח
כתם הפרי איך ימינו חולפים
מאסיף לאסיף הן טועמות התפוח
והיא בשלה וכנגד הזמן
את עור הקטיפה מלטפת הרוח

הי אפלטון היא היפה בנשים
על אדמה של טרשים
כמו פרח בר
עוד מחכה לאורח מוכר
כתם פרי על בגדיו
היא חושבת עליו
כתם הפרי הם בנו את ביתם
והיא בשלה נרקבה כמו תפוח
על עור הקטיפה היא לובשת לבן
כמעט בטוחה שהוא חלף עם הרוח
הי אפלטון היא כבר אלף שנים
על אדמה של טרשים
כמו פרח בר
עוד מחכה לאורח מוכר
כתם פרי על בגדיו
עוד חושבת עליו

טרלה לה לה לה
טרלה לה לה לה
Report lyrics