.

אל האור Lyrics

אין לך מילים את שותקת כמו רעם
את הכאב את עוצרת בפנים
חץ ליבי יוצא מן ההרים אלייך
חום בליבך לא רותח אף פעם
כל אוהבייך שומרים על כבודך
גם ליבי יוצא מן ההרים אלייך
אל האור מן ההרים
אשא קולי אלייך
אל האור בת כנענים
מעדרים אלייך
אין לך מגן את נופלת וקמה
כל הבנים על רכבי הברזל
אש קירבי תגן מן ההרים עלייך

צל של גופך מהלך לי בדם
המור של שפתייך על יובש שפתי
את ליבי אשלח מן ההרים אלייך
Report lyrics