.

אגדת השמש והירח Lyrics

הם סובבים אותה
שבעת כוכבי הלכת;
אך היא בוערת אל
חיוורון פניו.
והוא רחוק כל כך,
בשמי כדור הארץ,
אבל נכסף אליה
לאש זהב.
צל הירח
אל הפני השמש נמשך;
תמיד ביום ובין לילה,
נוגעים שם למעלה,
וזה לא די לו, לא די לה -
רק לרגע והלאה.
וכך כל יום, שנים איו ספור,
הוא מת באורה,
היא באורו.
שקיעת זריחה ורודה,
אהבה אבודה.
לא פעם ביאושם
הם מחשיכים לרגע,
ליקוי ירח
וליקוי חמה;
אך במרדף הזה
הם מאירי שמים,
שבויים במסלולם
בלי נחמה.
צל הירח
אל פני השמש נמשך;
תמיד בין יום ובין לילה
נוגעים של למעלה,
וזה לא די לו, לא די לה -
רק לרגע והלאה.
וכך כל יום, שנים אין ספור,
הוא מת באורה,
היא באורו.
שקיעת זריחה ורודה,
אהבה אבודה.
Report lyrics