.

מתרחקים מתקרבים Lyrics

עמוק עמוק אני מרגיש
את הבחירה הראשונית
שקוראת לי שוב לחזור למעיין
שנעלם לי כבר מזמן
אולי עכשיו אני מוכן
אשיל בגדי אשטף באהבה
אהבה שלא נגמרת לעולם
אהבה עולה עולה

בתוך עולם של הפכים
אנחנו שנינו נפגשים
מתוך היחד נמצא את התשובה
כי במסע אל התכלית
החמלה היא אין סופית
ואהבה שלא נגמרת לעולם
אהבה שלא נגמרת לעולם...

אוי מה קורה לי
שוב מתהפך ברגע של חולשה
מרגיש את הרע ואת הטוב
הכל מול עיניי רק לבחור
הכל כבר ידוע מכיר את הנתיב
כבר הלכתי בו אין ספור פעמים
יודע איך הדרך הזאת נגמרת
לא רוצה אותה רוצה אחרת
שוב מתהפך כמעט דועך
אבל חוזר למעני למעני
תודה לאל שאת איתי
אהבה שלא נגמרת לעולם...
Report lyrics