.

אח יקר Lyrics

אח יקר תשמע
לעולמי עד אני אוהב אותך
אך בוא פה נשנה
החלומות הם כה גבוהים
ולפעמים נראים כה רחוקים
אז בוא ניקח את כל המתנות
ונוריד אותן לכאן
רוצה לרקוד רוצה לשיר
רוצה להיות איתך אחד
כה מכאיב הפער בינך לביני
ביני לביני, בינך לבינך
בינינו לאלוהים
כשאנחנו מנגנים הלב נפתח
פתאום כל הגבולות נמסים
האמת שנראתה רחוק
פתאום היא איתנו כאן
ואני אותך אוהב
אתה לי אח
אתה לי חבר
אתה לי כאלוהי
בדמות בשר ודם
וודאי...

כשאנחנו מנגנים הלב נפתח...
Report lyrics