.

אדם צובר זכרונות Lyrics

נה, נה, נה, נה

אדם צובר זכרונות כמו נמלים
.בחודשי הקיץ
בחודשי הקיץ כמו חגב
.בעת הקיץ - ויש שאדם שר
ובחורף הנמלים מתכנסות
מתנועעות ברכושן ומכלות לאט
את הרכוש ואת החורף מכלות
.לאט, לאט
נה, נה, נה, נה

אדם צובר זכרונות כמו נמלים
.בחדשי הקיץ
בחדשי הקיץ כמו חגב
.בעת הקיץ - ויש שאדם שר

והחגב בחורף שר לפרחים
לטעום מזכרונות העונה
העונה האהובה שבשירו
.ממנו חמקה
נה, נה, נה, נה

אדם צובר זכרונות כמו נמלים
.בחדשי הקיץ
Report lyrics