.

Erev shel shoshanim Lyrics

Erev shel shoshanim
Nitzeh na el habustan
Mor, besamim ulevana
L\'raglech miftan.
Laila yored le\'at
Veru\'ach shoshan noshvak,
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahava.
Shachar homa yonah,
Roshech ma\'ale t\'lalim
Pich el haboker shoshana
Ektefenu li.

Laila yored le\'at
Veru\'ach shoshan noshvak,
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahava.
Report lyrics
Halleluya (2003)
Eveinu sholom, Aleichem Sholom, sholm Erev shel shoshanim O di shoma Lechaim, Lechaim Ismechu Kad`sheynu bemizvosecho Bamir bistu sheyn Abi gegint Tum balalayka A glezele Lechaim To Life, Lechaim (from "Fiddler on the Roof") Russian Mood Be My Love God Bless America Halleluya