.

Kiss, please Lyrics

I need your dance
ah, ah,
Accordeon
mmmm,
ah, ah,
ooh, ooh,
ah, ah,
Shh, Hey
It's, it's, it's
Please, please, please
Kiss, kiss, kiss
Please, please, please

Kiss, kiss,
Please, please,
Dance, dance,
Kiss, kiss

I'm crazy ringtone, mama!
I'm crazy ringtone, mama!
I'm crazy ringtone, mama!
I'm crazy ringtone, mama!
I need your s**, s**, s**
I need your s**, s**, s**
I need your kiss, kiss, kiss
I need your kiss, kiss, kiss
Kiss, kiss, kiss

I need your dance, dance
I need your dance
I need your kiss, kiss,
I need your kiss
I need your s**, s**,
I need your s**
I need you... ooh ooh ooh
I'm crazy ringtone, mama!
I'm crazy ringtone, mama!
I'm crazy ringtone, mama!
I'm crazy ringtone, mama!

Let's go crazy from love!!

We're crazy ringtones, mama!
We're crazy ringtones, mama!
We're crazy ringtones, mama!
We're crazy ringtones, mama!
We're crazy ringtones, mama!
Report lyrics