Μαρίκα Νίνου, Βασίλης Τσιτσάνης & Σπύρος Ευσταθίου Lyrics